hacker-hapis

İşlenen her suç adalet çerçevesinde cezasız kalmaz ve mutlaka cezalandırılır. Kötü niyetli olarak kişi ve kurumların izni olmadan, yasal olmayan yollardan bilgi ve hesaplarına giren hackerlerin de bu yaptığı suçtur. Elbette diğer suçlar gibi hack de cezalandırılmaktadır.

Günümüzde, suç işlemiş sayılan hackerlere çeşitli cezalar verilmektedir. Bunlardan en yaygın olanı para ve hapis cezalarıdır. Elbette işlenen suçun büyüklüğü ile verilen ceza doğru orantılıdır. Yapılan hack saldırısı ne kadar çok zarar verdiyse ve ne kadar geniş bir kitleye yayıldıysa, saldırıyı gerçekleştiren hacker ya da hacker grupları o kadar büyük ceza almaktadır. Türk Ceza Kanununda “bilişim suçları” ana başlığı altında düzenlenmiş olan bilişim suçlarına farklı farklı cezalar belirlenmiş ve bazı suç tipleri için ise ağırlaştırıcı sebepler de eklenmiştir. Bilişim alanında işlenen suçlar için belirlenen cezalar 1 yıla kadar hapis ve 8 yıla kadar hapis cezası arasında belirlenmiştir. Bazı çok önemli hacker ve hack olaylarına bakıldığında, ilk olarak geçtiğimiz aylarda Türkiye’de gerçekleştirilen bir hack saldırısını ele alabiliriz. Onur Kopçak ve arkadaşları, bankaların internet sitelerinin benzerlerini yapıp, pek çok müşterinin kredi kartı bilgilerini ele geçirmiştir. Durumu fark eden ve 43 müşterisinin kredi kartı bilgilerinin çalınıp kopyalandığını anlayan bankanın şikâyetçi olması üzerine derhal çalışmalara başlayan polis, Onur Kopçak ve 10 diğer suç ortağını yakalamıştır. Ve bu yakalanma sonrasında Hacker Onur’a rekor bir ceza olan 334 yıl hapis cezası verilmiştir. Dünya geneline bakıldığı zaman, Dünyanın en ünlü hackeri Kevin Mitnick’e 5 yıl hapis ve arkasından 8 ay bilgisayara dokunmama cezası verilmiştir. 16 yaşında hacker suçlaması ile tutuklanan, yargılanan ve ceza alan ilk 18 yaş altı bilgisayar kullanıcısı olan Jonathan James, 10 yıl hapis cezası almıştır. Ancak bu ceza daha sonra 6 aya indirilmiş ve son olarak da iyi halden salıverilmiştir. Hala bilgisayarlara dokunması yasaktır. Kevin Poulsen, Dünya genelindeki önemli hackerlerden bir diğeridir. Kevin Poulsen de işlediği suçlar neticesinde 5 yıl hapis cezası almıştır. Dünyanın ilk solucan yazılımı olan Morris solucanının yaratıcısı olan Robert Tappan Morris de hapis cezası alan hackerlerdendir. 3 yıllık bir hapis cezası alan Morris, bu cezaya ek olarak, 400 saat amme hizmeti yaptı ve 10.500 dolar ceza ödedi.

Yazımızda bahsi geçen örneklerden de görüldüğü üzere hack saldırısı kötü niyetli yapıldığı takdirde çok kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Zaman zaman maddi ve manevi olarak ağır bedeller ödeten hack saldırısı, genel olarak kişi ve topluma zarar vermektedir. Bu sebeple kötü niyetli olan tüm hack saldırılarından kaçınmak gereklidir. Bilişim suçları cezaları genellikle çok hafif olmamakla beraber yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, suçun büyüklüğü ve verdiği zararla doğru orantılı bir biçimde değişmektedir.