1- Adwords Nedir ve Adwords Kullanımındaki Amaç Nedir?
Teknolojik gelişmelerin son derece ileri boyutta olduğu günümüzde yaklaşık olarak herkes internet ile tanışmıştır. İnternet hususunda ise ana unsurların birisini arama motorları teşkil etmektedir. İnternet kullanan herkes çeşitli arama motorlarıyla tanışmış, kullanmıştır. Günümüzde gelişen internet teknolojilerinden çeşitli firmalar özellikle arama motorları sayesinde isimlerini duyurmaya çalışmaktadır. Nitekim internette arama motorlarının geniş kitleler tarafından kullanılması, firmalarında bu anlamda isimlerini bu geniş kitlelere duyurabilmesi anlamına gelmektedir. Durum böyle olunca pek çok firma, şirket vs. gibi özellikle ticari amaç güden kurum ve kuruluşlar isimlerini arama motorları vasıtasıyla internet kullanıcılarına duyurmaya çalışmaktadır.

2- Adwords Nasıl Kullanılır ve Nasıl Hizmet Verir?
Adwords genel itibariyle özellikle Google tarafından sunulmuş bir araçtır. Adwords’ ün bir kaç temel kullanım sahası vardır. Bunlardan önemlisi ve en meşhur olanı, kullanıcıların istedikleri herhangi bir ürün hakkında arama gerçekleştirdikleri zaman arama sonuçları içerisinde ilk sıralarda aranan ürünleri hakkında ilgili siteleri vermesidir. Bu hususta, örnek olarak Google’ı verecek olursak ( en yaygın ve meşhur kullanımdan dolayı ), Google tıklama başına maliyet sistemi adı altında bir sistem geliştirmiştir.

Sistemde bu kısaca TBM olarak görülmektedir. Google, firmalardan kelime bazlı olarak sunduğu anahtar kelimeleri açık arttırmaya sunmaktadır. Kişi reklama yapılan her bir tıklama adına maksimum tutar belirlemektedir. İşletmelerin reklamlarını üst sıralarda görmesinin temel noktası ise tıklama başına maliyet sistemidir. Genellikte tıklama başına maliyet ne kadar yüksek tutulursa reklam o denli üst sıralarda yer almaya aday olacaktır. Sistemin işleyişine baktığımızda, öncellikle işletme kendisini en iyi tanımlayabileceği ve aramalarda rahatlıkla bulunabileceğini düşündüğü bir takım anahtar kelimeler tespit eder. Bu kelimeler reklamlarda kullanılacak ana kelimeleri ihtiva etmektedir. Ardından bu kelimelere işletme tarafından maksimum seviyede tutar belirlenir. Bu tutar işletmenin her bir tıklama için verecek olduğu miktarı teşkil eder. Google bunun dışında ek bir ücret istemez ancak ödemeler internet kullanıcılarının o reklamı fark edip tıkladığında işletme tarafından ödenmektedir.

Bunlara ek olarak reklamın üst sıralarda yer alması için bir de kalite puanı uygulamasına yer verilmektedir. Google kalite puanını şu üç ögeye göre değerlendirmektedir. Bunlardan birincisi beklenen tıklama oranıdır. İkincisi, reklam alaka düzeyidir. Son etken ise açılış sayfası deneyimidir. İşte bu hem tıklama başına maliyet ve kalite puanlarının çarpımı alınarak bir açık arttırmaya gidilir. Bunun sonucunda ise belirlenen kelimenin sırası tespit edilir. Google tarafından geliştirilen ve işletmeler tarafından kullanılan bu sistem Google’a bir reklam verme yoludur. Google Adwords kullanılarak bu hizmetten faydalanılabilir. Yukarıda belirtiğimiz bilgiler dikkate alındığında işletmeler tarafından verilecek reklamlar Google tarafından kullanıcılara duyurulmaya açık olacaktır.